Məktəbəqədər hazırlıq kursları

Məktəbəqəqdər təhsil-məktəbəqədər yaşlı uşaqların intellektual, fiziki və mənəvi inkişafına xidmət edən ilkin bilik, bacarıq və vərdişlərin mənimsənilməsi prosesi üçün vacib əhəmiyyət kəsb edir. Müasir təhsil metodlarından istifadə edərək hazırlanan məktəbəqədər hazrlıq proqramı Təhsil Nazirliyinin Məktəbəqədər Təhsil Proqramına (Kurikulumuna) tam uyğundur. Proqrama uşaqlarda sosial-emosional və fiziki hərəkət inkişafının əldə edilməsi, onlara rənglər və formalar üzrə, istiqamət, mövqe yerləşmə haqqında, ölçü və vaxt anlayışı və ingilis dilində baza anlayışının mənimsədilməsi, dinləmə, danışıq bacarıqlarının, rəqəmlər və sadə riyazi hesablamalar haqqında anlayışlar daxil edilmişdir. Smart Time Academy ilə övladınızın mükəmməl inkişafına nail olun.

 

Məktəbəqəqdər təhsil-məktəbəqədər yaşlı uşaqların intellektual, fiziki və mənəvi inkişafına xidmət edən ilkin bilik, bacarıq və vərdişlərin mənimsənilməsi prosesi üçün vacib əhəmiyyət kəsb edir. Müasir təhsil metodlarından istifadə edərək hazırlanan məktəbəqədər hazrlıq proqramı Təhsil Nazirliyinin Məktəbəqədər Təhsil Proqramına (Kurikulumuna) tam uyğundur. Proqrama uşaqlarda sosial-emosional və fiziki hərəkət inkişafının əldə edilməsi, onlara rənglər və formalar üzrə, istiqamət, mövqe yerləşmə haqqında, ölçü və vaxt anlayışı və ingilis dilində baza anlayışının mənimsədilməsi, dinləmə, danışıq bacarıqlarının, rəqəmlər və sadə riyazi hesablamalar haqqında anlayışlar daxil edilmişdir. Smart Time Academy ilə övladınızın mükəmməl inkişafına nail olun.

 


Əlaqə
+99455 411-23-63
+99470 879-20-05
+99412 431-97-43
+99412 491-60-00
+99470 809-05-19
+99455 979-05-19
Ünvan
Asif Məhərrəmov 64
Sosial şəbəkələr